Tarjoamme yrityksille mm. seuraavia palveluja. Teemme työtä myös etänä, esimerkiksi Skypen välityksellä. Pyydä tarjous napauttamalla tätä tekstiä!

Taulukot kuntoon

Onko yrityksessänne käytössä laskentataulukko, jonka parissa kuluu enemmän aikaa kuin pitäisi? Oletteko huolissanne siitä, täyttääkö taulukko alaanne koskevat säädökset? Onko teiltä jo poistunut työntekijä luonut taulukon, jota muiden on hankala käyttää? Onko taulukosta vastaava henkilö jäämässä eläkkeelle? Tuntuuko siltä, että tietojärjestelmistä on enemmän vaivaa kuin hyötyä? Voimme tulla laittamaan taulukkonne sellaiseen kuntoon, että kaikki osaavat niitä käyttää. Voimme myös luoda uusia taulukoita yrityksen tarpeisiin. Halutessanne voimme samalla kartoittaa, kannattaako hankkia taulukkoja korvaamaan jokin paremmin teitä palveleva järjestelmä.

Avellana Learning Oy on ollut mukana kehittämässä Rinheat Oy:lle kustannuslaskentataulukkoa sekä prosessilaskentataulukoita. Yhteistyö jatkuu edelleen.
Avellana Learning Oy on kehittänyt Tekno-Forestille Excel-pohjan tuotekehitystulosten tallentamiseen ja käsittelyyn.

IT-hankintakonsultointi kemian ja tuotannon alan yrityksille

Kuuluuko toimintaanne analyysejä, tuotannon laadunvalvontaa tai tutkimusta? Harkitsetteko uusien ohjelmistojen hankintaa tai vanhojen päivittämistä? Voimme katsoa yhdessä, minkä tyyppisistä ohjelmistoista on eniten hyötyä teille, millaisia vaihtoehtoja on markkinoilla ja mikä olisi teille sopivin. Voimme myös varmistaa, että hankittava ohjelma ja sen käyttötapa täyttää alanne säädökset. Emme ota myyntiprovisioita minkään tietyn toimittajan järjestelmistä, joten hankintakonsultointi on riippumatonta. Voimme tehdä myös vaatimusmäärittelyn järjestelmälle. Referenssit saatavilla pyynnöstä.

Konsultoinnin hyötyjä

  • Rahaa säästyy, kun saadaan valittua teitä mahdollisimman hyvin palveleva järjestelmä. Ette maksa turhasta, mutta saatte kaikki tarvitsemanne ominaisuudet.
  • Aikaa säästyy, kun saadaan valittua omia tarpeitanne tukeva järjestelmä.
  • Näytekapasiteetti paranee, kun saadaan valittua sellainen järjestelmä, joka poistaa pullonkaulat tiedonhallinnasta.
  • Konsultin tekemän vaatimusmäärittelyn avulla järjestelmän räätälöinnit ja asetukset saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sellaisiksi, että niistä on teille eniten hyötyä.
  • Konsultti voi toimia fasilitaattorina hankintaprojektissa, jolloin omilla työntekijöillänne on yksi projekti vähemmän huolehdittavana ja projekti etenee nopeammin.

Palautetta asiakkailta:

Eri järjestelmien vertailu oli alkuun [itse] todella hankalaa. Konsultti auttoi laittamaan järjestelmät ”samalle viivalle”.

Onnistunutta oli tarpeiden määrittely ja järjestelmävaihtoehtojen kartoitus. Pysyttiin hyvin annetuissa kustannusraameissa ja konsultti pystyi myös avustamaan käyttöönottovaiheessa.

Laboratorio-ohjelmiston käyttöönottoapu

Mietityttääkö laboratoriojärjestelmän käyttöönotossa määrittely ja vanhan aineiston siirto uuteen? Jos olette ottamassa käyttöön laboratorion tai laadunvalvonnan järjestelmää, niin voimme auttaa silloin, kun teidän ja ohjelmistotoimittajan resurssit eivät riitä. Tarjoamme tukea myös avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönotossa.

LIMS-päivitysten vastaanottotestaukset

Jos yrityksellänne on jo LIMS, ELN tai vastaava järjestelmä, tarjoamme kolmannen osapuolen testauspalvelua ohjelmistopäivityksille.