Opettajan sijaisuudet

Teen opettajan sijaisuuksia pääkaupunkiseudulla. Pystyn opettamaan kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa sekä lukiossa että peruskoulussa. Perustasolla voin opettaa myös matematiikkaa, englantia ja lyhyttä venäjää.

Kurssit pienryhmäopetuksena

Jos koulussanne on peruuntumassa kurssi liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, voin tulla opettamaan kurssia pienryhmäopetuksena. Katso aineet yltä ja hinnat kohdasta Opiskelijoille.

Tietotekniikkatyöpaja

Tuottaako digitalisaatio päänvaivaa? Opastamme opettajia esimerkiksi sähköpostin, internetin ja taulukoiden kanssa.

Venäjän kielen oppimispeli Hamstraajat

Olemme julkaisseet venäjän kielen oppimispelin Hamstraajat, jolla on oma sivustonsa täällä.

Luentovierailut

Laboratorion tiedonhallinta on tuntematonta monille laboratorioalan ammattilaisille kuten laboranteille ja analyytikoille. Voitte tilata meiltä vierailevan luennoitsijan oppilaitokseenne kertomaan laboratorion tiedonhallintajärjestelmistä.